Bankovní účty

Bankovní účet je účet v bance, na který si vkládáte své finance, se kterými poté banka hospodaří. Vámi vložené peníze si můžete kdykoliv vybrat. Na účtě můžete mít buďto kladný (debetní) zůstatek, nebo můžete mít taky záporný zůstatek, kdy jste vlastně v mínusu a dlužíte bance peníze (kreditní).

Bankovních účtů je velké množství, každá banka má velkou nabídku účtů. Navíc se bankovní účty dělí i na další podkategorie, podle toho na co se daný bankovní účet specializuje.

Každý bankovní účet je něčím charakteristický. Protože při vkladu financí na účet vlastně poskytujete peníze bance, ta Vám za to měsíčně platí úrok z vložené částky. Ovšem oproti půjčkám či úvěrům je tento úrok téměř zanedbatelný, jen málokterá banka nabízí úrok přes 2%. Zato poplatky ke každému účtu jsou již mnohem dražší. Jenom za vedení účtu si většina bank účtuje nemalou fixní částku, která se měsíčně platí.

V případě že disponujete bankovním účtem, můžete s ním provádět různé finanční operace a transakce. Zde je stručný výpis, co všechno je možné s účtem provádět. Samozřejmě nejsou vypsány všechny položky, ale jen ty nejdůležitější.

  • Příkaz k úhradě
  • Příkaz k inkasu
  • Trvalé příkazy
  • Mezinárodní bankovní styk

K bankovnímu účtu většina bank nabízí i další vedlejší produkty. Již samozřejmostí se stala jako součást každého účtu platební karta. Některé účty yvám dovolí jít i do mínusu, takzvaný kontokorentní účet. S některými účty je již přímo svázán úvěr, takže vlastně čerpáte finance přímo z úvěru. Další položkou, kterou banky většinou k účtům nabízejí, je pojištění