Pojištění nemovitosti

Pojištění domácnosti a nemovitosti je velice důležitou součástí pro majitele bytů a nemovitostí. Nikdy totiž nevíte, co vše se může stát, proto je výhodné si toto pojištění sjednat. Mnoho obyvatel ČR vůbec nedisponuje pojištěním domácnosti a nemovitosti, což je velký a zbytečný hazard. Pojištění domácnosti a nemovitosti nahradí škodu na vašem domu či bytě při živelných katastrofách, jako jsou například povodně či vichřice, ale také při úmyslném poškození cizí osobou, krádeží nebo havárií. Pojištěné událostí lze také pojistit jednotlivě, nebo si jen vybrat určité položky. Výše pojištění domácnosti a nemovitosti není příliš vysoké, proto je výhodné si jej sjednat.

Výše pojistného se odvíjí především od umístění dané nemovitosti. Je totiž logické, že dům v záplavové oblasti musí být pojištěn mnohem dráž než dům v horách. Dále výše pojistného závisí také na rozsahu krytí a spoluúčasti. Některé nemovitosti či domácnosti jsou také nepojistitelné, takže vám žádná pojišťovna nenabídne nemovitost pojistit.

Hlavním důvodem proč si zjednat pojištění nemovitosti a domácnosti je jistě fakt, že ochráníte ztrátu movitých věcí, popřípadě dostanete alespoň finanční odškodnění.

Pojištění domácnosti chrání zařízení používána k chodu domácnosti, ale také zařízení například v garáží či ve sklepě.

Pojištěni nemovitosti chrání samotnou budovu a další budovy na pozemku související před živelnými pohromami.

Při zřizování pojištění nemovitosti a domácnosti si dejte pozor především na skryté poplatky a různé dodatky, které mohou vše zkomplikovat. Také si ověřte, že pojistná částka nemá podstatně menší hodnotu než nemovitost.